Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Lumenic. Op onze website verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Lumenic. Lumenic biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn via deze site, aan u als gebruiker, onder de voorwaarde van uw aanvaarding van alle hier vermelde voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen.

Wanneer u onze website bezoekt en/of iets bij ons koopt, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "TOS"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, beleidsregels en verwijzingen hierin en/of beschikbaar via hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of inhoudsproviders zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of een deel van de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, krijgt u geen toegang tot de website of maakt u geen gebruik van de Diensten. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Eventuele nieuwe functies of tools die aan het huidige aanbod worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om een deel van deze Gebruiksvoorwaarden te updaten, wijzigen of vervangen.

SECTIE 1 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE OPSLAG

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid hebt bereikt in de staat of provincie waarin u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige afhankelijken toegang te geven tot deze site.

U mag onze producten niet voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel gebruiken, noch mag u enige wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) tijdens het gebruik van de Dienst.

U mag geen wormen, virussen of destructieve code verzenden.

Schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook de service te weigeren.

U erkent dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) ongecodeerd wordt verzonden en (a) kan betrekking hebben op verzending over verschillende netwerken en (b) aanpassingen kunnen vereisen om te voldoen aan technische vereisten bij het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld verzonden bij verzending over netwerken.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of enig deel van de Service te gebruiken, gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waardoor de Service wordt geleverd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor uw gemak en zijn niet bedoeld om uw gebruik van de Service te beperken of te beperken.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of up-to-date is. Het materiaal op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden vertrouwd als enige basis voor beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of meer up-to-date informatie te raadplegen. Het gebruik van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen op onze site.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten zijn onderhevig aan verandering.

We behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of jegens een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

Conclusie van de overeenkomst

De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende online catalogus. Door op de knop "Kopen" te klikken, doet u een aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. Onmiddellijk na verzending volgt een ontvangstbevestiging van uw bestelling per geautomatiseerde e-mail. Deze e-mailbevestiging vormt geen aanvaarding van de overeenkomst.

Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk alleen in beperkte hoeveelheden beschikbaar en mogen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

Er is alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

We garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, service, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt, zal voldoen aan uw verwachtingen of dat eventuele fouten in de service worden gecorrigeerd. Al onze producten worden rechtstreeks vanuit onze leverancier in China naar de consument verzonden. Eventuele kosten zoals douanerechten, invoerrechten zijn de verantwoordelijkheid van de consument.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een bepaalde persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht op geval-per-geval-basis uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of elke dienst die we aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd en naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment elk product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is nietig waar verboden.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aankoophoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst vanuit of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, proberen we u te informeren door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u heeft opgegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u doet in onze winkel. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Voor meer details, zie ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of autoriteit hebben.

U erkent en stemt ermee in dat we toegang verschaffen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de Website worden aangeboden, is voor uw eigen risico en discretie, en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent en instemt met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de betreffende externe partij(en).

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDE PARTIJEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst, kunnen materiaal bevatten van derden.

Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verifiëren of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij geven geen garanties of nemen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het materiaal van derden of websites van derden of enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpbronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Lees de beleidsregels en praktijken van de externe partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van externe partijen moeten worden gericht aan de externe partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Indien u bepaalde inzendingen doet (bijvoorbeeld, wedstrijddeelnames) of ongevraagde creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat wij de Opmerkingen die u verzendt, op elk moment zonder beperking kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken. We zijn niet verplicht (1) om Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) enige vergoeding te betalen voor Opmerkingen; of (3) te reageren op Opmerkingen. We hebben het recht, maar niet de verplichting, om elk materiaal te controleren, bewerken of verwijderen dat wij, naar eigen goeddunken, als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend beschouwen, of dat in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen niet inbreuk zullen maken op de rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijke rechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten en geen computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of enige gerelateerde website kunnen verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of een derde partij anderszins misleiden over de oorsprong van uw Opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDE PARTIJEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst, kunnen materiaal bevatten van derden. Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verifiëren of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij geven geen garanties of nemen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het materiaal van derden of websites van derden of enig ander materiaal, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpbronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met websites van derden. Lees de beleidsregels en praktijken van de externe partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van externe partijen moeten worden gericht aan de externe partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Indien u bepaalde inzendingen doet (bijvoorbeeld, wedstrijddeelnames) of ongevraagde creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat wij de Opmerkingen die u verzendt, op elk moment zonder beperking kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken. We zijn niet verplicht (1) om Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) enige vergoeding te betalen voor Opmerkingen; of (3) te reageren op Opmerkingen. We hebben het recht, maar niet de verplichting, om elk materiaal te controleren, bewerken of verwijderen dat wij, naar eigen goeddunken, als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend beschouwen, of dat in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen niet inbreuk zullen maken op de rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijke rechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten en geen computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of enige gerelateerde website kunnen verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of een derde partij anderszins misleiden over de oorsprong van uw Opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van persoonlijke informatie via de winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan onze website of service informatie bevatten die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om op elk moment en zonder kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft ingediend) informatie te wijzigen of bij te werken, of een bestelling te annuleren. We verplichten ons niet om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk vereist is. Geen vermelde update- of vernieuwingsdatum die op de Service of een gerelateerde website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat enige informatie op de Service of een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast alle andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) het aanmoedigen of deelnemen aan enige onwettige activiteit door anderen; (c) schending van enige internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of lokale verordening; (d) inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, belasteren, beledigen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) het verstrekken van valse of misleidende informatie; (g) virussen uploaden of verzenden of andere soorten schadelijke code die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of enige gerelateerde website kan verstoren; (h) het verzamelen of volgen van persoonlijke informatie van anderen; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of schrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden gebruiken schendt.

SECTIE 13 - AFSTAND VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat het gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die mogelijk worden verkregen door het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zullen zijn. U stemt ermee in dat wij de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen beëindigen zonder kennisgeving. U stemt uitdrukkelijk in dat uw gebruik van de Service of het onvermogen om de Service te gebruiken voor uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die u via de Service ter beschikking worden gesteld, worden geleverd (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, inclusief enige impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zijn wij, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, serviceproviders of licentiegevers aansprakelijk voor enige letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, straffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, ofwel gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Service of enig product dat is gekocht met behulp van de Service of enige Content (of producten) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs indien op de hoogte van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot het maximum dat is toegestaan door de wet.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Shopname en zijn moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren en te vrijwaren van en tegen elke vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - DEELBAARHEID

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als illegaal, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijft een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de wet, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte als afgescheiden beschouwd van deze Gebruiksvoorwaarden, en een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voortkomen uit vóór de beëindigingsdatum blijven geldig na beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden. Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten of als u geen gebruik meer maakt van onze website. Indien wij naar ons eigen goeddunken van mening zijn dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of dat u verdacht wordt van het schenden van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij deze Overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de beëindigingsdatum verschuldigd zijn; en/of u kan de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons nalaten om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze Site of in verband met de Dienst zijn gepost, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden). Eventuele onduidelijkheid bij de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de opsteller.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt te allen tijde de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd als acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten worden verzonden naar Info@lumenic.nl.